Tájékoztató az igényelt szolgáltatás
tartalmáról és lehetőségeiről

Intézményünk ellátási területe a Pécsi Egyházmegye, tehát elsősorban Baranya és Tolna megyékben állandó lakhellyel rendelkező idős emberek nyerhetnek felvételt.

A teljeskörű ellátás keretében napi ötszöri étkezést, orvosi ellátást, ápolást, gyógyszerekkel való ellátást (kivéve azon gyógyszereket, melyeket a hatályos jogszabályok nem az intézmény kötelezettségei közé sorolnak), mentális gondozást, mosást, takarítást, lakhatást biztosítunk. Az alapszolgáltatásokon túl a foglalkoztatás, kulturális, vallási programok adnak napi keretet az otthoni életformának. Rendszeres szentmise látogatásra van lehetőség, szükség esetén áldoztatást, szentség kiszolgáltatást lehet kérni.

Gondot fordítunk a közösségi programjainkra, az ünnepek megtartására (egyháziünnepek, nemzeti ünnepek, névnapok stb.), a színház és koncert látogatásokra, kisebb kirándulásokra.

Szent Lőrinc Gondozóotthon Pécs

Mindezek mellett az intézménynek saját gyógytornásza van, illetve helyben prakszist adó szakorvosok teszik kényelmesebbé az ellátást. Térítés mellett helyben igénybe vehetőszolgáltatás a fodrászat, a pedikűr-manikűr illetve a telekommunikáció (telefon, internet).

Az ellátásért a vonatkozó jogszabályok szerint térítési díjat kell fizetni.
Ennek összege 2021. május 1. -től átlagos ellátás esetén 4.500,- Ft/nap,
demens ellátás esetén 4.600,- Ft/nap.
A térítési díjat a fenntartó évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja.


Az 1993. évi III. törvény 117C § értelmében az egy szobás apartman esetében az egyszeri belépési díj 3 millió Forint.

Szent Lőrinc Gondozóotthon Pécs

Térítési díj megállapítás 2021

A gondozóotthonba való felvételt az e célra rendszeresített „Kérelem” kitöltésével az intézmény igazgatója felé kell megtenni, az alábbi mellékletek csatolásával:

  • születési anyakönyvi kivonat
  • személyi igazolvány és lakcímkártya
  • TAJ kártya másolata
  • Nyugdíjfolyósító Intézettől kapott tárgy évi nyugellátást megállapító jövedelemigazolás (zöld nyomtatvány, fénymásolatban is megfelel)
  • plébánosi ill. lelkészi ajánlás
  • a háziorvos/kezelőorvos által kitöltött orvosi igazolás

A kérelem beérkezését követően előgondozási folyamat indul el, aminek keretében az intézményvezető, vagy az általa kijelölt személyek az ellátást igénybe vevőnél tájékozódnal a leendőlakó élethelyzetéről, fizikai, mentális, és szociális állapotáról. Az előgondozást végző az állapot felméréssel egyidejűleg tájékoztatást ad az intézményi szolgáltatásokról, majd átadja az intézménnyel kötendő Megállapodás (szerződés) tervezetét, és a házirendet. Ezt követően az igazgató dönt a felvételről (jogosultságról), illetve tájékoztatást ad a beköltözés várható időpontjáról,a fontosabb teendőkről.

Tekintettel vagyunk arra, hogy az Otthonba való beköltözés komoly döntés, és ennek megvannak a természetes nehézségei.

Az elhatározás befogadásához, a folyamat gördülékennyé tételéhez minden esetben segítséget adunk. Lehetőséget biztosítunk, hogy a majdani lakó (akár hozzátartózóval együtt) – az előgondozást követően – ismerkedjen az Otthonnal, látogathatja a foglalkozásainkat, vagy részt vehet benne. (Természetesen ez a lehetőség csak előre egyeztetés alapján vehető igénybe.)

Szent Lőrinc Gondozóotthon Pécs

Otthonban való elhelyezést az erre vonatkozó jogszabályok szerint azok részére nyújthatunk, akik 80. életévüket betöltötték, vagy 4 órát meghaladó gondozásra van szükségük. A felvételt nyert jelentkezőket nyilvántartásba vesszük, és férőhely üresedése esetén, a soron következő jelentkezővel kötünk megállapodást. A megállapodás megkötésével egyeztetés történik a beköltözésről, amit munkanapokon, délelőtti órákban lehet megtenni. (Ennek oka, hogy a lakó a beköltözéskor magával hozott mindennemű személyes ingóságáról, vagy értékeiről leltárfelvételi ív készül, amit ekkor teszünk lehetővé.) Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Otthonunk Trezor-szolgáltatást biztosít minden lakónak, így a nagyobb értéket (pénz, ékszer) – felelősség vállalás mellett – kérésre el tudjuk zárni. A trezoron kívül tartott értékekért az intézmény nem vállal felelősséget!

A beköltözést követőhetekben a beilleszkedést elősegítendő, a lakóval, illetve azt követően a hozzátartozóval a mentálhigiénikus szakember interjút készít, mert tapasztalataink szerint ez nagyban megkönnyíti a leendőlakó beilleszkedését. Kérjük, hogy ezt a nagyon fontos beilleszkedést segítő folyamatot, minden hozzátartozó a jelenlétével (beköltözés), és az interjún való megjelenésével segítse elő.

Szükség esetén további tájékoztatással személyesen, vagy telefonon állunk az érdeklődők rendelkezésére.