Képzőművészet-terápia

2021. június 28.

Heti rendszerességgel tartunk a Szent Lőrinc Gondozóotthonban képzőművészet-terápiás alkalmakat, 8-10 lakó részvételével, másfél-két órában. A terápia nem igényel alkotói tehetséget, szakértelmet, hanem mindenki számára elérhető, bárki részt vehet benne.

Különböző textúrák, technikák segítségével (pl. akvarell, agyag, filctoll stb.; montázs, színezés, „altered books” stb.) a résztvevő szabadon alkothat, s az alkotási folyamat után a másik alkotására reflektálhat (ítélkezés és minősítés nélkül).

Ezen terápiás alkalmak az önismeret és személyiség fejlesztését, a rehabilitációt, az egészségmegőrzést és a gyógyulást szolgálják, melyek során a lakók örömöt tapasztalnak, eljutnak a katarzis élményéhez, önismeretük fejlődik, életük harmonikusabbá válik. A képzőművészet-terápia módszere megnyitja az archaikus szellemi értékek transzcendens szféráját és segíti a látens kreatív lehetőségek megnyilvánulását.

Az idős ember a képzőművészet-terápia során megtapasztalhatja, hogy miként tudja szavak nélkül álmait, fantáziáit egy valós formába önteni, mely meghamisíthatatlan, időtálló, s az “én” meghosszabításaként teremtődik. A saját alkotása segítségével könnyebben tud önmagához kapcsolódni, viszonyulni, s mely által az addig megnevezhetetlen problémákat felismerni és megoldani.

Az alkotó közösen teremt a befogadóval, alkotása közben is ott állnak mögötte a nézők, árnyakként a múlt, jelen és jövő meséiből. A vásznon a teremtő aktus közben megelevenednek az énekek, a beszélgetések, azok az emberi sorsok, melyekkel útjai során találkozott, hogy emlékeiket, az emberiség kollektív emlékezetét a jövő számára élettelivé tegye.

A közösségi alkotás során az egyik legfőbb cél a katarzis megélése: a katarzis nyomán megrendült és megtisztult lélek utat talál a gyógyuláshoz. Ez a folyamat egyénileg, mindenkinél más ütemben, ritmusban zajlik. A csoportban a csoporttagok reflektálása is nagyban segíti a feldolgozást, megértési folyamatokat. Az “itt és most” közös élmények táplálóak a csoport számára, s a benne résztvevők eljutnak a másik ember alkotásán keresztüli megértésére és elfogadására.

Összeségében tehát a képzöművészet-terápia az idős embernek lehetőséget ad arra, hogy az alkotó folyamat során feldolgozhassa múltbeli traumáit, sérelmeit anélkül, hogy beszélnie kelljen róluk. A folyamat során az idős erőre tehet szert arra, hogy kezébe vegye saját élete alakításának képességét, társainak pozitív reflexiói alapján önértékelése megújulhat.

Balikó Helga
mentálhigiénés munkatárs